15 Seminarium ochrony pracowników branży chemicznej. Lizbona

W dniach 27-28.06.2019 w Lizbonie odbyło się 15 Seminarium na temat chemi­kaliów i ochrony pracowników przed ich działaniem ze szczególnym zwróceniem uwagi na kancerogenność sub­stancji używanych w różnych dziedzinach współczesnego przemysłu. W spotkaniu brał udział przedstawiciel naszej organizacji związkowej kolega. Stefan Łubniewski.

Poniżej sprawozdanie z seminarium.

Sprawozdanie z Seminarium