Posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Warszawa

W dniu 27.06.2019 r. w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel ZZIT wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego – Wojciech Kulej.

Na posiedzeniu Zespołu firma Atmoterm S.A. z Opola przedstawiła Raport pod tytułem Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce.
Poniżej w skrócie kilka informacji z Raportu i posiedzenia Zespołu.
Na polskich drogach jeździ ponad 4000 samochodów z napędem elektrycznym, głównie zakupionych przez firmy, oczywiście wszystkie te samochody pochodzą z importu.
Przedstawiano firmy motoryzacyjne produkujące samochody z napędem elektrycznym (Tesla, BMW itd.)
Główne problemy rozwojowe w Polsce w obszarze elektromobilności to:
 – brak krajowej produkcji samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
 – wysoka cena samochodów osobowych z napędem elektrycznym z importu,
 – brak stacji do ładowania akumulatorów do samochodów z napędem elektrycznym,
 – brak systemowych zachęt do zakupu samochodów z napędem elektrycznym
Te i inne utrudnienia wpływają na małe zainteresowanie zakupem samochodów z napędem elektrycznym.
W dyskusji omawiano program rządowy 1 000 000 samochodów elektrycznych na polskich drogach w ciągu pięciu lat. Program jest określony nieprofesjonalnie i jest absolutnie nierealny.
Aby wyprodukować 200 000 samochodów rocznie trzeba fabryki jak Fiat w Tychach lub Opel w Gliwicach, żadna firma samochodowa nie podejmuje takiego ryzyka produkcyjnego i ekonomicznego.
Przedstawiciel Volkswagena stwierdził, że w Poznaniu na 80 stacji paliw płynnych, jest tylko jedna stacja do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych?!

W całej Polsce jest 600 stacji ładowania akumulatorów z dwoma stanowiskami do ładowania!
Brak rozwoju stacji z powodu problemów potencjalnych inwestorów z pozyskiwaniem terenu.
Omawiano problemy z recyklingiem oraz z utylizacją akumulatorów do samochodów elektrycznych.
W zakresie Autobusów miejskich sytuacja jest zdecydowanie lepsza jest krajowa produkcja Autobusów miejskich z napędem elektrycznym i są stacje do ładowania akumulatorów na zajezdniach i na przystankach końcowych.