Spotkanie Strony Społecznej TZBE. Wrocław

W dniu 13 lutego b.r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Central Związkowych reprezentowanych w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej – Strony Społecznej TZBE. Nasz Związek reprezentował Kolega Marek Solecki. W trakcie spotkania omówiono: • Proces powstawania w energetyce Związku Pracodawców i jego bardzo istotne opóźnienia, • Zagadnienia organizacyjne Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i … Czytaj dalej

Przyszłość polskiego przemysłu lotniczego. Warszawa

W dniu 12 lutego 2020r w Warszawie z inicjatywy Stanisława Janasa – przewodniczącego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego doszło do spotkania, zorganizowanego wspólnie z Polskim Lobby Przemysłowym, poświęconego przyszłości polskiego przemysłu lotniczego, w tym produkującego na rzecz Sił Powietrznych RP. Wzięli w nim udział eksperci i praktycy wiele lat związani z przemysłem lotniczym i jego zapleczem … Czytaj dalej