Zebranie sprawozdawczo–wyborcze Sekcji Motoryzacyjnej ZZIT

W dniu 28.02.2020 w biurze Zarządu Krajowego ZZIT w Warszawie odbyło się zebrania sprawozdawczo – wyborcze przedstawicieli Sekcji Motoryzacyjnej naszego związku. Podczas konferencji zostały wyłonione nowe władze na kadencję 2020-2025r w następującym składzie: – przewodniczący              – Ireneusz Ćwir,– wiceprzewodniczący       – Wojciech Kulej, – członkowie                      – Ireneusz Pierzchot, Krzysztof Borowiec, Po zakończeniu konferencji odbyło się krótkie … Czytaj dalej