Zebranie sprawozdawczo–wyborcze Sekcji Motoryzacyjnej ZZIT

W dniu 28.02.2020 w biurze Zarządu Krajowego ZZIT w Warszawie odbyło się zebrania sprawozdawczo – wyborcze przedstawicieli Sekcji Motoryzacyjnej naszego związku. Podczas konferencji zostały wyłonione nowe władze na kadencję 2020-2025r w następującym składzie:

– przewodniczący              – Ireneusz Ćwir,
– wiceprzewodniczący       – Wojciech Kulej,
– członkowie                      – Ireneusz Pierzchot, Krzysztof Borowiec,

Po zakończeniu konferencji odbyło się krótkie spotkanie z omówieniem spraw przemysłu motoryzacyjnego oraz sytuacji w poszczególnych zakładach.
Każdy z uczestników przedstawił obecną sytuację swojego zakładu, sposoby tworzenia i funkcjonowania regulaminów pracy, tworzenia różnych rodzajów zachęt dla pracowników oraz perspektyw rozwoju organizacji związkowych w zakładach, pozwoliło na spojrzenie przez każdego z uczestników na możliwości zastosowania różnych rozwiązań w swoich zakładach.

W trakcie dyskusji wyraźnie widać obawy w zakładach w związku ze zmianami jakie na rynku motoryzacyjnym widzimy tj. zmiany w rodzajach napędów samochodowych (elektryczne, hybrydowe czy wodorowe) czy łączenie się dużych producentów co  może skutkować zamykaniem niektórych zakładów tak jak Opla w Gliwicach.

dav
dav