Pismo Sekcji Motoryzacyjnej Związku Zawodowego Inżynierów i Techników dotyczące sytuacji i problemów w branży motoryzacyjnej Premiera RP Matusza Morawieckiego.

W związku z bardzo trudną sytuacją branży motoryzacyjnej w naszym kraju spowodowaną epidemią korona-wirusa i w konsekwencji wprowadzeniem Stanu Epidemii – Krajowa Sekcja Motoryzacyjna ZZIT wystosowała pismo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Jego treść zamieszczamy poniżej. Pismo-ZZIT-o-motoryzacji-w-Polsce_2020

Apel Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce ws. Sytuacji w polskim przemyśle motoryzacyjnym do Premiera RP Matusza Morawieckiego

Po dwóch miesiącach epidemii związanej z korona-wirusem sytuacja w branży motoryzacyjnej jest kryzysowa a jej restart wymaga i będzie wymagał dodatkowej pomocy ze strony rządu i administracji państwowej. Zawierane porozumienia w ramach „Tarczy” zgodnie z ustawą z dniach 31 marca 2020 nie gwarantują utrzymania miejsc pracy.  Do dnia dzisiejszego niektóre zakłady nie uruchomiły produkcji ( … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.

W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Z uwagi na pandemię COVID-19, posiedzenie Komisji zrealizowano w formie zdalnej, przy wykorzystaniu programu ZOOM. Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący Komisji, wiceprzewodniczący naszego Związku kolega Zygmunt Mierzejewski. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, brali także udział: przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący … Dowiedz się więcej