25-lecie działalności Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego

W dniu 09.05.2019 r w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 25-lecia działalności Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego. Na spotkanie zaproszono ponad 60-ciu gości.
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników reprezentował przewodniczący Krajowej Sekcji Hutniczej ZZIT Henryk Jarczok.
Prezes Andrzej Węglarz otworzył uroczystości okolicznościowym przemówieniem. Z kolei prezes Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej Stefan Dzienniak przedstawił prezentacje historyczne, techniczne i ekonomiczne sięgające początków XIX wieku hutnictwa przemysłowego na polskich ziemiach i po odzyskaniu niepodległości w Polsce.
Oddzielnie przedstawił osiągnięcia wspólnych działań w zespołach negocjacyjnych z PUZP dla przemysłu hutniczego, drogi przestawiania hutnictwa od koncepcji konsorcjum kanadyjskiego do Paktu o Restrukturyzacji Hutnictwa, późniejszego Paktu Socjalnego, po współdziałanie w okresie zawieszenia ustawy o Komisji Trójstronnej.
Po prezentacjach nastąpiła część oficjalnych wystąpień zaproszonych gości. W tej części wystąpiło 18 zaproszonych gości w tym także przewodniczący KSH ZZIT Henryk Jarczok. Po wspomnieniach i życzeniach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.
W trakcie poczęstunku i rozmów kuluarowych zebrani otrzymali i potwierdzili wiadomość o planach zamknięcia części surowcowej Huty Sendzimira w Krakowie – Nowej Hucie. Jest to jedyny w Polsce ciąg technologiczny dla pozyskiwania surowca z rudy i złomów. Jest to kolejna decyzja, tym razem ostateczna, zakończenia produkcji surowcowej w Polsce. Przewodniczący strony związkowej Kol. Andrzej Karol (Solidarność) zwrócił się do Prezesa ZPPH Andrzeja Węglarza o podjęcie wspólnych ustaleń w sprawie zapowiedzianego na wrzesień 2019 r zatrzymania produkcji z Wielkiego Pieca i stalowni w Hucie Sendzimira w Nowej Hucie własności Arcelor Mittal Poland SA. (AMP SA.) Sprawę omawiano w wielu wersjach technicznych i organizacyjnych.
Spotkanie robocze w tej sprawie ustaliło potrzebę podjęcia wspólnych starań o zwołanie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, na które koniecznie trzeba zaprosić przedstawicieli zarządu AMP SA. Dla wyjaśnienia powodów podjętej decyzji i jej skutków dla hutnictwa w Polsce.
Powyższe pismo zostało skierowane do: Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, Minister w MRPiPS Elżbiety Rafalskiej,  Podsekretarza Stanu w MPiT Marcina Ociepy współprzewodniczącego zespołu ds. SWRH Polsce i Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda jako wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów