FCA Poland – negocjacje płacowe

W dniu 30 kwietnia 2019 po dwumiesięcznych negocjacjach Zakładowe Organizacje Związkowe prowadzące działalność statutową w FCA Poland S.A. i FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. zawarły porozumienie płacowe na rok 2019, które gwarantuje każdemu zatrudnionemu pracownikowi :

  • Z dniem 1 kwietnia 2019 wzrost płacy miesięcznej o 451,71 zł. co przekłada się na wzrost stawki godzinowej w wysokości 2,70 zł. wraz z premią
  • Wyrównanie od 1 stycznia 2019 w kwocie 1350 zł.
  • Dopłatę w wysokości 75 zł. za każdą zorganizowaną sobotę w godzinach nadliczbowych,

Po prowadzeniu w życie w/w podwyżki nowo zatrudniona osoba po 3 miesięcznym okresie próbnym otrzyma płacę miesięczną w raz z premią w wysokości ok. 3 500  zł. (tj. stawka godzinowa 20,50 zł.)

W FCA Poland S.A. montującym w Tychach samochody Fiat 500 i Lancie Y zatrudnionych jest ok. 2600 pracowników a w FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. produkującym w Bielsku-Białej silniki pracuje ok. 1300 pracowników.