25-tej rocznica powołania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

W dniu 5.06.2019 odbyła się w Bilbao w Hiszpanii na Uniwerytecie Deusto ceremonia 25-tej rocznicy powołania przez Komisję Europejską The European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA)Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Przez następne dwa dni przebiegały robo­cze spotkania członków Rady Zarządzającej EU OSHA.

Każde państwo EU jest reprezentowane przez przedstawiciela rządu , pracowników (związków zawo­do­wych) i pracodawców;  tworzą oni Radę Zarządzającą. Ze strony pracowników Polskę reprezentuje  członek naszego związku pracownik PZL- Świdnik S.A – kolega Stefan Łubniewski.

Podczas spotkań roboczych podsumowano ubiegły rok oraz omawiano bieżące i przyszłe zadania. Te­ma­tem numer jeden w tym roku jest sprawa zagrożeń substancjami kancerogennymi i ochrona przed nimi. Szerzej EU OSHA  zajmować się będzie tym zagrożeniem podczas najbliższego seminarium.


Uroczyste posiedzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy