Konferencja w Maladze w ramach projektu: „ODWAGA – Zachęcanie pracowników do zaangażowania w podejmowanie decyzji”

W dniach 14-16.06 w Maladze odbyła się konferencja podsumowująca odbyte spotkania krajowe w ramach projektu: „ODWAGA – Zachęcanie pracowników do zaangażowania w podejmowanie decyzji”. OPZZ jest w tym projekcie parterem, zaś Beneficjentem programu jest włoski związek z branży transportowej Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST, który należy do centrali związkowej CONFSAL.
W Konferencji ze strony OPZZ uczestniczyli – Piotr Kursatzky oraz wiceprzewodniczący naszego związku Zygmunt Mierzejewski. Uczestniczyły również delegacje z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Macedonii i Litwy.
Poniżej szczegółowa informacja z konferencji i przedstawiona prezentacja.

Sukces delegacji OPZZ

Prezentacja Malaga OPZZ

Polska delegacja na Konferencji w Maladze