Uroczystość 31-rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Warszawa 13.04.2024.

W sobotę 13 kwietnia 2024 roku w sali widowiskowej przedsiębiorstwa produkującego radary PIT-RADWAR S.A. w Warszawie odbyła się uroczystość 31-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
W uroczystości wzięli udział m.in.: były premier Senator Waldemar Pawlak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP oraz Janusz Onyszkiewicz i Gen. broni Edward Gruszka – Doradcy Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz dziennikarze.
Gości powitali Koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka i mgr inż. Jerzy Miłosz – przedstawiciel władz PIT-RADWAR S.A. , który zaprezentował w postaci prezentacji działalność i dokonania tego przedsiębiorstwa, zaś prof dr hab. Paweł Soroka omówił dokonania PLP w roku 2023 i na początku 2024 roku. Ponadto odczytał Listy Gratulacyjne skierowane do uczestników uroczystości 31-lecia PLP przez Wicepremiera, Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysław Kosiniaka-Kamysza.
Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 31-lecia PLP, którą było wręczenie po raz dwunasty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Decyzją z dnia 29 lutego 2024 roku, powołana przez władze PLP Kapituła Honorowego Wyróżnienia, w oparciu o takie kryteria jak:
– całokształt dorobku zawodowego,
– znaczące dokonania w działalności przemysłowo – gospodarczej,
– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej, oraz ich znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki narodowej,
podjęła decyzję o przyznaniu w 2024 roku Honorowego Wyróżnienia PLP następującym osobom:

 • Gen. mgr inż. Ryszardowi Dębskiemu,
 • Mgr inż. Stanisławowi Janasowi,
 • Dr inż. Wiesławowi Krzymieniowi,
 • Prof. ucz. dr hab. inż. Krzysztofowi Kubryńskiemu,
 • Inż. Zdzisławowi Malickiemu ( Pośmiertnie ),
 • Mgr inż. Romanowi Mizernemu,
 • Dr Piotrowi Ostrowskiemu,
 • Dr inż. Krzysztofowi Pawińskiemu,
 • Mgr inż. Tomaszowi Rutkowskiemu,
 • Dr inż. Marcinowi Szenderowi,
 • Mgr inż. Marcinowi Wiśniewskiemu,
 • Mgr inż. Łukaszowi Zbrzeżnemu,
 • Płk dr hab. inż. Mariuszowi Zieji.

W dalszej części uroczystości o charakterze seminaryjnym wystąpili:
1. Mgr inż. Łukasz Zbrzeżny – Przedstawienie programu obrony powietrznej „NAREW”
2.Prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – Potrzeba odbudowy polskiego przemysłu lotniczego
3. Inż. Sylwester Pietrzak – Realizacja programu budowy wielozadaniowych fregat „MIECZNIK”.

Ponadto w trakcie uroczystości odbyła się promocja najnowszego Rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2023 i początku 2024 roku. W drugiej części uroczystości odbyło się spotkanie towarzyskie połączone z poczęstunkiem i wymianą poglądów.

 

Senator Waldemar Pawlak i prof. dr hab. Paweł Soroka
Organizatorzy, zaproszeni Goście i Laureaci