Branża Pracowników Przemysłu Obronnego FZZ

W dniu 11 maja 2015 r. na posiedzeniu Prezydium Forum Związków Zawodowych na wniosek Związku Zawodowego Kontra, Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz Związku Zawodowego Sektora Obronnego powołano w Forum Związków Zawodowych Branżę Pracowników Przemysłu Obronnego.

Zadaniem branży jest efektywne rozwiązywanie problemów określonych sektorów gospodarki, a także kreowanie i podejmowanie wspólnej, jednolitej polityki FZZ uwzględniającej potrzeby organizacji związkowych działających w obrębie danej branży (§ 3 pkt 1 Regulaminu Działania Branż FZZ).