Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych.

18 kwietnia 2023r w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych. Posiedzenie Zespołu poświęcono kwestiom organizacyjnym oraz dyskusji na temat bieżących działań OPZZ, a także omówieniu planu pracy. W Zespole pracują członkowie naszego związku: Jerzy Wysokiński, Marek Kuczyński, Ireneusz Ćwir i Zygmunt Mierzejewski. Podczas i posiedzenia … Dowiedz się więcej

Pismo OPZZ do Minister Marleny Maląg w sprawie emerytur pomostowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg pismo, domagając się uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada wygasający charakter tych świadczeń. W piśmie skierowanym do Ministerstwa OPZZ przypomniało o Petycji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych z … Dowiedz się więcej

Nowe władze Okręgu Warmińsko – Mazurskiego.

2 marca 2023r odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów Okręgu Warmińsko–Mazurskiego ZZIT.Na Konferencji delegaci wybrali władze organizacji na najbliższą 5 – letnią kadencję 2023 – 2027. Jest nam bardzo miło poinformować, że nową Przewodniczącą Zarządu Okręgu Warmińsko–Mazurskiego ZZIT została wybrana przez delegatów Przewodnicząca OZ ZZIT GE Power Sp z o.o – kol. Anna Rehmus-Forc. Do … Dowiedz się więcej

Hybrydowa konferencja Eurocadres. 02.03.2023 Bruksela

W dniu 2 marca 2023 roku w Brukseli odbyła się konferencja, której organizatorami byli: EUROCADRES (Rada Europejskiej Kadry Zawodowej i Kierowniczej) oraz CEPLIS (Europejska Rada Wolnych Związków). Organizatorzy konferencji umożliwili uczestnictwo zarówno osobiste w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EECS) jak też w formie zdalnej. Celem konferencji było sprawdzenie gdzie jesteśmy i jak dalej możemy rozwijać … Dowiedz się więcej

Znowelizowany Kodeks Pracy – już opublikowany w Dzienniku Ustaw – 6 luty 2023.

W dniu 6 lutego 2023 roku został opublikowany w Dzienniku Ustaw podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 27 stycznia 2023 roku znowelizowany Kodeks Pracy. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez SEJM Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 1 grudnia 2022 roku. Poniżej link do nowej ustawy. Treść … Dowiedz się więcej

Nowi wiceprzewodniczący OPZZ.

W dniu 26.01.2023 roku w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Głównej OPZZ.W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski oraz wiceprzewodniczący ZK ZZIT Zygmunt Mierzejewski. Zebrani członkowie Rady Głównej OPZZ wyłonili wiceprzewodniczących kadencji 2022-2027. Zostali nimi: Barbara Popielarz,Sebastian Koćwin,oraz Błażej Mądrzycki. Barbara Popielarz – do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku. … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT – Warszawa.

W dniu 20 stycznia 2023 w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT.W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący KKR.Na spotkaniu podsumowano działalność organizacji w 2022 roku oraz omówiono między innymi następujące tematy:– uzgodniono termin najbliższego posiedzenia Zarządu Krajowego w marcu 2023 roku – ustalono, że ww posiedzenie odbędzie się w dniach … Dowiedz się więcej

Planowane (rewolucyjne) zmiany w prawie pracy w 2023 roku.

Kilka dnia temu rząd przyjął propozycję nowelizacji Kodeksu Pracy, która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji zawartych w dwóch dyrektywach: • dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz• dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa rodzicielska „work-life balance”). W dniu … Dowiedz się więcej