Działacz związkowy laureatem prestiżowej nagrody gospodarczej

W dniu 25.03.2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie Zygmunt Mierzejewski odebrał z rąk przewodniczącego kapituły prof. dr hab. inż. Jerzego Klamki Honorowe Wyróżnienie Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu w randze wiceministrów, posłowie, wybitni działacze gospodarczy, laureaci poprzednich edycji wyróżnienia, prezesi wielu firm, naukowcy i eksperci.

W prezentowanej notce biograficznej podkreślono wybitne wieloletnie zasługi Zygmunta Mierzejewskiego w działalności na rzecz rozwoju gospodarki, budowy dialogu społecznego, podnoszenia znaczenia etyki w biznesie i dążenia do rozwoju polskiej myśli technicznej.

Odbierając nagrodę Zygmunt Mierzejewski podkreślił swoje zaangażowanie przez cały okres działalności związkowej w zmaganiu się o  docenienie kapitału ludzkiego jako najważniejszego elementu w każdej działalności gospodarczej  oraz w promowanie polskiej myśli technicznej. Mamy wielu wybitnych twórców innowacyjnej techniki i trzeba ich docenić i wspomagać zamiast kupować wątpliwej jakości licencje.

Należy podkreślić, że jest to rzadki przypadek docenienia działacza związkowego za działania na rzecz nowoczesnej opartej na wiedzy gospodarki.