„Dzień Mechanika” na Targach Poznańskich

W dniu 7 czerwca 2017 roku na terenie Targów Poznańskich odbyły się uroczystości „Dnia Mechanika” 2017, w której na zaproszenie ZG SIMP uczestniczył pełnomocnik Zarządu Krajowego ZZIT ds. kontaktów z organizacjami technicznymi kol. Bronisław Urban.

W uroczystości wzięła udział Prezes NOT: Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny.

W okolicznościowym referacie Prezes SIMP- Piotr Janicki przedstawił działalność społeczną, osiągnięcia zawodowe i sylwetkę prof. Janusza Tymowskiego, patrona SIMP 2017r. Również szeroko omówił prace publicystyczne profesora pokazujące związek

miedzy płacą kadry inżynieryjno-technicznej a rozwojem gospodarki w różnych krajach świata. Prof. Janusz Tymowski wyrażał pogląd, że twórczość inżynierska jest tak samo ważna jak twórczość ludzi kultury i sztuki.

Profesor J. Tymowski nie zawahał się mieć własnego zdania, gdy jako dyrektorowi ”Ursusa” nakazano w 1955 r. wprowadzić do produkcji ciągnik licencyjny „Białoruś”, a jego stanowcze „nie” kosztowało go utratą stanowiska pracy.

Nasz przedstawiciel w krótkim wystąpieniu przedstawił rolę i znaczenie organizacji związkowych ZZIT w kształtowaniu płac kadry inżynieryjno- technicznej w zakładach pracy / ZUSP/, rolę Ministra. Przemysłu Maszynowego T. Kopcia w umożliwianiu zdobywania specjalizacji zawodowej, która powodowała awans poziomy kadry technicznej i dodatki do pensji tym, którzy ją osiągnęli. Pogratulował również zwycięzcom najlepszych rozwiązań technicznych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcia Techniczne 2016r.

Za najlepsze rozwiązania techniczne wdrożone w różnych dziedzinach gospodarki Kapituła Konkursu uznała:

1. Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania

oraz zintegrowany układ do wykorzystania ciepła poprocesowego.

Wyprodukowała je firma Spomasz S.A. z Pleszewa przy współpracy Politechniki

Poznańskiej i PIMR z Poznania.

Spomasz S.A .jest firmą o ponad stuletniej tradycji z całkowicie polskim kapitałem,

posiadającą biuro konstrukcyjno-technologiczne ,w którym pracuje kilkudziesięciu

inżynierów.

2. Grupę narzędzi MARTCUT do obróbki skrawaniem produkcji Pabianickiej Fabryki

narzędzi PAFANA S.A..

3. Lubuską Zieloną Oczyszczalnię zaprojektowana przez PRYWATNY Instytut Nowych

Technologii Ochrony Środowiska z Nowe Soli.

Podczas uroczystości wręczono również szereg dyplomów twórcom techniki.