Płaca minimalna w 2018 roku.

Płaca minimalna w 2018r. wyniesie 2080zł.

Rząd podjął decyzję, że w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie z 2000 zł do kwoty 2080 zł. Stanowi to wzrost o 4%, czyli tyle samo, ile wyniósł wzrost gospodarczy w
I kwartale 2017r.

Warto przypomnieć, że pracodawcy proponowali 2050 zł, natomiast FZZ i OPZZ wystąpiły z żądaniem 2200zł (50% średniego wynagrodzenia w I kwartale 2017r.). Solidarność była gotowa się zadowolić kwotą 2160zł. Rząd PiS oparł się na rekomendacji swojego Komitetu Ekonomicznego i przyjął połowę wzrostu proponowanego przez „Solidarność”.

U naszych sąsiadów Niemców w 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosi
8,84 euro czyli w przypadku 160-godzinnego miesiąca pracy minimalna płaca wyniesie 1414,40 euro (ok. 5926 zł).
Łatwo policzyć, że w Polsce minimalna płaca to 1/3 niemieckiej.