IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

W dniu 30.11.2017 odbyło się w Warszawie IV posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. W posiedzeniu które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju brał udział przedstawiciel naszego związku Ireneusz Ćwir.
Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:

1. Prezentacja i omówienie projektu „Polska Strefa Inwestycji”. Projekt ten zakłada likwidację specjalnych stref ekonomicznych a zarazem rozszerzyć zachęty inwestycyjne na obszar całej Polski, zamiast jedynie na terenach objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE).
Takie rozwiązanie powinno zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych oraz ilości miejsc pracy. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych kryteriów: lokalizacji i charakteru inwestycji oraz jakości tworzonych miejsc pracy. Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe, rozumiane jako nakłady inwestycyjne, oraz kryteria jakościowe zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szczególnie będą cenione takie inwestycje, które mają pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy kraju i regionu m.in. poprzez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników. Nowe inwestycje będą miały określone okresy zwolnienia podatkowego.

2. Przeprowadzono dyskusję na temat bezpieczeństwa elektrycznego związanego z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. Temat jest już wdrażany w wielu krajach a obecnie jest bardzo pilny do wdrożenia w naszym kraju. Zagadnienia bezpieczeństwa dotyczą wielu branż i kierunków działania tak jak:
– przeprowadzaniu szkoleń dla pracowników będących przy obsłudze, naprawie lub eksploatacji
– szkolenie pracowników służb biorących udział w akcjach ratunkowych podczas ewentualnych kolizji lub wypadków
– szkolenie pracowników będących odpowiedzialnymi za utylizację pojazdów z napędem elektrycznym
Szeroko rozumiane bezpieczeństwo będzie związana z ww pojazdami będzie dalej omawiane przez analizę rozwiązań w innych krajach.

3. Omówienie problemu zmian w poziomie emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Według przyjętych przez Parlament Europejski przepisów nowe samochody osobowe będą mogły wydalać do atmosfery średnio nie więcej niż 95 g CO2/km (czyli spalać nie więcej niż 4,1 l/100 km dla aut benzynowych i 3,6 l/100 km dla diesli) gdzie obecne limity emisji CO2 wynoszą 130 g CO2/km, co odpowiada średniemu spalaniu aut benzynowych na poziomie 5,6 l/100 km i diesli na poziomie 4,9 l/100 km.

4. W kolejnym punkcie zostały omówione tematy następujące tematy różne:
– przedstawienie informacji dot organizowanej IV Konferencji „Motoryzacja – Przemysł – Nauka”
– przedstawienie informacji na temat załącznika dot certyfikacji części motoryzacyjnych oraz przedstawienie rozwiązań jakie wejdą przez powstające w Parlamencie Europejskim przepisy.