Szkolenie organizowane przez ETUI „Hydra pracy prekaryjnej”

W dniach 29.11-01.12 17r. w Atenach odbyło się szkolenie nt ”Hydra pracy prekaryjnej”-
zorganizowane przez E.T.U.I. W szkoleniu uczestniczyło 20 uczestników, członków
europejskich central związkowych. FZZ reprezentował Bronisław Urban ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Program szkolenia obejmował poniższą tematykę:
a/ Wprowadzanie do szkolenia i prezentacja uczestników.
b/ Niestabilna praca w Europie.
c/ Charakterystyczne cechy pracy prekariusza.
d/ Wpływ reform rynku pracy na niepewne zatrudnienie i na
związki zawodowe.
e/ Różne perspektywy niepewnej pracy w przyszłości.
f/ Związki zawodowe w walce z pracami prekaryjnymi.
g/ Włączanie niestabilnej pracy do układów zbiorowych.
h/ Działania i dyrektywy UE dotyczące walki z niestabilną
pracą.
i/ Ewaluacja szkolenia.

W ostatnim dniu szkolenia odbyła się telekonferencja z osobą odpowiedzialną za monitorowanie przepisów unijnych w zakresie stosowania prawa pracy przeciwdziałających umowom o pracę, mających znamiona pracy prekaryjnej.
W tej wymianie poglądów czynny udział wziął niżej podpisany. Prowadząca dyskusję (prawnik) przyznała, że niestety prawo unijne jest zbyt ”miękkie” aby skutecznie eliminować tego typu umowy o pracę.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty podpisane przez Vera Dos Santos Costa – Dyrektora ETUI EDUCATION.