Kierunki rozwoju polskiego przemysłu motoryzacyjnego – spotkanie w gmachu Ministerstwa Rozwoju

W dniu 28-29 września w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyło się dwa spotkania omawiające stan branży motoryzacyjnej oraz kierunki jej rozwoju w najbliższych latach. W spotkaniach tych jako przedstawiciele Związku Zawodowego Inżynierów i Techników uczestniczyli Ireneusz Ćwir i Wojciech Kulej.
Pierwszy dzień przygotowany był przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego z okazji 25-lecia tej organizacji. Podczas prelekcji przedstawiono między innymi:
1. Stan branży motoryzacyjnej w statystyce, gdzie omówiono wielkość wzrostów wszelkich wskaźników jakie opisują rynek za rok 2016, oraz dobrze rokujące perspektywy na rok 2017 – czyli motoryzacja ma się dobrze.
2. Przedstawiono wizję rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aspekcie ochrony środowiska tj nowe cele emisyjne, nowe trendy co do chęci posiadania samochodu. Badania wykazują, że wykorzystanie samochodu w codziennym życiu wynosi ok 10% czasu, a pozostały czas to postój samochodów w garażach czy na parkingach. Czyżby rozwiązaniem będzie samochód na minuty czyli car-sharing rozwijający się bardzo dynamicznie na całym świecie.
3. Przedstawienie wizji powstawania samochodów elektrycznych i równocześnie perspektywy samochodów autonomicznych. Jednym z ciekawych kierunków koniecznych do badań i przedstawienia rozwiązań jest aspekt prawny, czyli kto będzie odpowiedzialny za ewentualną kolizję samochodu autonomicznego: czy producent samochodu a może twórca oprogramowania, które musi podjąć decyzję jak zachować się w razie zagrożenia.
W kolejnym dniu tj 29.09.2017 odbyło się III posiedzenie Zespołu do spraw Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Podczas posiedzenia między innymi omówiono:
1. Zakończenie rozpatrywania odwołań do programu INNOMOTO, którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.
2. Perspektywy rozwoju pracowników dzięki programowi wsparcia rozwoju kadr POWER. Program, Wiedza Edukacja Rozwój będzie skierowany do wszystkich pracowników bez względu na wiek czy wykształcenie, okres nauki będzie trwał ok 1-2 lat gdzie 50% czasu mają wypełniać praktyki wykonywane w zakładach motoryzacyjnych. Przygotowanie odpowiednich programów nauczania mają wykonać uczelnie wyższe a pracownik po skończeniu kursu otrzyma tytuł np. dyplomowany specjalista.
3. Przedstawiono kolejny kierunek rozwoju jakim jest Projekt Otwartych Badań Rozwojowych w zakresie silników wodorowych. Jakie kreować rozwiązania dla napędów stosowanych w transporcie oraz dla samochodów osobowych.