Makroregionalne związkowe spotkanie integracyjno–szkoleniowe w Lubniewicach.

Po wielu szkoleniach z prawa pracy zorganizowanych przez Zarząd Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego, z udziałem jako wykładowcy sędziów oraz przedstawicieli PIP z Ostrowa Wlkp. i Konina, nadszedł czas weryfikacji wiedzy naszych działaczy. Okazją do wykazania się posiadanymi wiadomościami było makroregionalne spotkanie integracyjno–szkoleniowe w zorganizowane z udziałem przedstawicieli okręgów: Śląskiego, Dolnośląskiego i Zachodnio-Pomorskiego, które odbyło się w Lubniewicach w dniach 22-23 września br.
W panelu dyskusyjnym nt. problemów prawnych występujących w zakładach pracy udział wzięło wielu doświadczonych naszych działaczy, dla których rozwiązywanie problemów prawnych – to chleb codzienny.
W poruszanych problemach nurtujących środowiska pracownicze przewijały się tematy takie jak: ergonomia wyposażenia stanowiska pracy (bhp), zmiany organizacyjne w firmach i nadążanie naszych organizacji związkowych za tymi zmianami (patrz energetyka), czas pracy związany z wyjazdami poza siedzibę organu spółki, wypowiedzenia ZUZP, rola społecznych inspektorów pracy itp.
Pogoda sprzyjała wiec panel odbywał się blisko plaży urokliwego jeziora, które podobno bardzo ukochała Michalina Wisłocka często tutaj przebywająca.
Czas spędzony na tej wymianie doświadczeń wzbogacił wiedzę uczestników spotkania i powinien przyczynić się do jeszcze skuteczniejszej obrony praw pracowniczych w miejscach pracy.