Komisja Młodych ZZIT

W dniu 19 września Prezydium ZK przyjmie dokumenty dotyczące zasad wyboru i działalności Komisji Młodych ZZIT.
W tym dniu (19.09.2014) odbędzie się zebranie organizacyjne wytypowanych przez Zarządy Okręgów przedstawicieli, którzy wybiorą władze Komisji Młodych i ustalą harmonogram działań.
Jednym z kluczowych założeń polityki naszego związku jest włączanie młodych członków związku w prace związkowe owocujące tworzeniem przyszłej kadry związkowej.
UE przeznacza dodatkowe środki dla organizacji młodzieżowych w związkach. Taka organizacja działa również w Forum Związków Zawodowych.
Nasz związek stoi przed dużym wyzwaniem – wyszukania grupy młodych ludzi, którzy w przyszłości przejmą stery władzy w związku, przekonania ich do aktywności, wyedukowania i włączenia w nurt pracy związkowej.
Z ramienia ZK prace w tym zakresie koordynuje kol. Piotr Sadowski.
Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiednich osób w poszczególnych okręgach i przekazanie list do kol. P. Sadowskiego.
We wrześniu organizowane jest szkolenie połączone z posiedzeniem Prezydium ZK. Apeluję o wytypowanie przez wszystkie okręgi przynajmniej po jednym przedstawicielu młodego pokolenia na to szkolenie. Połączymy go z inauguracją grupy młodych w ZZIT.

Zygmunt Mierzejewski