Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” – Warszawa 21.09.2017

21 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja inaugurowała cykl spotkań regionalnych poświęconych Funduszom Europejskim organizowany przez MRPiPS.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, m.in. Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ze strony FZZ w Konferencji uczestniczył Zygmunt Mierzejewski.

Konferencję otworzył minister Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszej części omówiono wybrane projekty realizowane przez MRPiPS, m.in. projekt  „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” oraz projekty z zakresu pomocy społecznej – „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji   zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” i „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy sesje tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Politeki Społecznej.

Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” – Warszawa 21.09.2017