Konferencja jubileuszowa p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej

20.09.2018 r w Warszawie odbyła się Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Juliusza Gardawskiego p.t. Świat (bez) pracy: od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej.

W konferencji uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki, partnerzy społeczni, pracodawcy, liczne delegacje dwóch central związkowych, byli i obecni przedstawiciele strony rządowej, wybitni naukowcy zagraniczni.

Zygmunt Mierzejewski w imieniu ZZIT podziękował Profesorowi za lata współpracy, liczne spotkania omawiające kondycje związków zawodowych oraz wiele wspólnych inicjatyw budujących autorytet organizacji związkowych.

Otwarcie konferencji dokonał Profesor Marek Rocki – Rektor SGH oraz Profesor Wojciech Morawski – Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Sylwetkę i osiągnięcia profesora przybliżyli w swoich wystąpieniach: Profesor Piotr Błędowski – SGH, Profesor Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Jan Guz – Przewodniczący OPZZ, ks. Piotr Gaś – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, Dr Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Profesor Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński

następnie odbyły się dwie sesje dyskusyjne:

1. Świat (bez)pracy: obawy, nadzieje, prognozy.
2. Czwarta rewolucja a reprezentacja interesów zbiorowych.

z udziałem: Profesora Witolda Morawskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Profesora Bogusława Czarnego, SGH Profesor Jolanty Gładys-Jakóbik, SGH, Profesora Grzegorza Szulczewskiego, SGH, Profesor Guglielmo Meardi, University of Warwick, Profesor Jacka Męciny, Uniwersytet Warszawski, Konfederacja Lewiatan Barbary Surdykowskiej, NSZZ „Solidarność” dr Piotra Ostrowskiego, Uniwersytet Warszawski, OPZZ, Zbigniewa Żurka, BCC.