Konferencja – „Rozwój dialogu społecznego w województwie opolskim”

W dniu 23.10.2017 w Ośrodku „Ziemowit” w Jarnołtówku odbyła się konferencja pt. „Rozwój dialogu społecznego w województwie opolskim”.

W spotkaniu brało udział 43 członków Forum Związków Zawodowych województwa opolskiego. Gościem honorowym był kolega Zygmunt Mierzejewski sekretarz generalny Zarządu Głównego FZZ. Kolega Mierzejewski przekazał informację na temat pracy oraz spotkań przedstawicieli Prezydium Forum Zarządu Głównego w Radzie Społecznej oraz w innych gremiach. Konferencję prowadziła Krystyna Ciemniak przewodnicząca Forum Związku Zawodowego woj. opolskiego. Tematami wiodącymi były prace naszych członków pracujących w Wojewódzkich Radach Społecznych – pana Grzegorza Samka, Tomasza Wierciocha, Henryka Swierca i Krystyny Ciemniak, która jest przewodniczącą komisji d/s Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Jak dotąd w ramach WRDS województwa opolskiego odbyło się sześć spotkań natomiast Prezydium WRDS zebrało się cztery razy. Zwrócono uwagę na fakt, że wszyscy nasi członkowie WRDS brali aktywny udział w pracach WRDS.