Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

W dniu 26 października 2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Na spotkanie przybyli członkowie Rady, przewodniczący zespołów roboczych oraz zaproszeni goście i eksperci.
Ze strony FZZ w posiedzeniu uczestniczyli: Stanisław Taube, Krystyna Dębkowska i Katarzyna Leszcz-Cimoszko.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Dośla – Przewodniczący WRDS. Przywitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia WRDS, obejmujący tematy:

1. Funkcjonowanie placówek kultury w województwie pomorskim i przyjęcie stanowiska w tej sprawie.
2. Informacja nt. realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. Pomorskim
3. Wolne wnioski

Pani Jolanta Szydłowska przedstawiła opinie po spotkaniu przedstawicieli wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i bardzo dobrej sytuacji województwa pomorskiego pod kątem aktywności Rady, udziału ekspertów w posiedzeniach i ilości wydawanych stanowisk.

Podczas obrad strona samorządowa i strona społeczna przedstawiły informacje na temat funkcjonowania placówek kultury, potrzeb i wyzwań. Przyjęto stanowisko ww. sprawie.

W kolejnym punkcie programu przedstawiciel zespołu ds. społecznych pani Katarzyna Stanulewicz przedstawiła prezentację na temat stanu realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. pomorskim.