Konferencja w Brukseli

W dniach 26-27 lutego w Brukseli odbyła się Konferencja zorganizowana przez Europejskie Centrum Partycypacji Pracowniczej w ramach Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych, której celem było skupienie się na praktykach związanych http://aapharma.com/ z informowaniem i konsultowaniem pracowników i ich przedstawicieli na poziomie lokalnym – miejsc pracy w Europie.

Europejskie spojrzenie na problemy o strategicznym znaczeniu dla związków zawodowych mówi, że: „Nadrzędnym celem Społecznej Europy musi być tworzenie społeczeństwa równych szans: likwidacja biedy i głodowych płac, zagwarantowanie podstawowych praw człowieka, podstawowych usług, demokracji w pracy oraz dochodów zapewniających każdemu godne życie…”

W Konferencji wzięło udział blisko dwustu uczestników reprezentujących wszystkie liczące się centrale związkowe ze wszystkich krajów członkowskich http://aapharma.com/ Unii, obecni byli również przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego, eksperci od polityki i strategii.

Naszą centralę związkową reprezentowała liczna grupa przedstawicieli organizacji związkowych skupionych w FZZ na czele której stał kolega Piotr Sadowski – przedstawiciel Europejskiej Rady Zakładowej AgustaWestland i równocześnie v-ce przewodniczący ZW FZZ w Lublinie. Po prezentacji oficjalnych badań w tym temacie przeprowadzonych przez Instytut w krajach europejskich omówiono wstępne wyniki trzech Europejskich Badań nad Przedsiębiorstwami po czym rozpoczęła się dyskusja i zajęcia w podgrupach dotyczące faktycznych, codziennych praktyk związanych z informowaniem oraz przeprowadzaniem konsultacji i negocjacji w poszczególnych krajach europejskich.

Dyskusja była konkretna, rzeczowa i skupiła się głównie na wymianie doświadczeń i omówieniu codziennych praktyk w zakresie konsultacji i informowania przedstawicieli pracowników przez pracodawców w krajach, które reprezentowali mówcy.
W swoich wystąpieniu nasi przedstawiciele zwrócili uwagę na liczne w naszym kraju http://aapharma.com/ przypadki zastraszania i wywierania presji przez pracodawców na przedstawicieli pracowników pracujących w Radach Pracowników, Europejskich Radach Zakładowych i organizacjach związkowych.
Omówiono przypadki zwalniania z pracy z naruszeniem prawa aktywnych przedstawicieli pracowników. Na przykładzie m.in. firm takich jak „Herbapol Lublin” S.A i spółki z over the counter antibiotics grupy „Biznes Park Rokita” z Brzegu Dolnego, gdzie pomimo korzystnych dla zwolnionych działaczy wyroków sądowych pracownicy Ci do pracy w tych firmach już nie powrócili. Procesy trwały kilkanaście miesięcy, a pracodawcy celowo je wydłużali aby później albo zawrzeć ugodę z pozbawionym środków do życia pracownikiem wypłacając mu odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy albo jeżeli już pracownik został przywrócony do pracy to uniemożliwić mu jej podjecie.
Z dyskusji wyciągnięto bezsporny wniosek, że nasze państwo i pracodawcy nie chcą aby nasze związki zawodowe były silne. Wskazywano również na przypadki nagminnego łamania Europejskiej Karty Praw Podstawowych i Karty Praw Obywatelskich.

Wnioski z Konferencji pokazują, że tam gdzie modalert dialog społeczny jest na zadowalającym poziomie tam i wynik finansowy firmy jest dobry, a gdzie upadł dialog społeczny tam i wyniki finansowe firmy się pogorszyły co pokazuje na bezpośredni związek między dobrym samopoczuciem pracujących bezstresowo i dobrze poinformowanych pracowników a wynikami firmy.
Dobrym przykładem powyższego jest Belgia gdzie partnerzy społeczni są jak „drzewa w pejzażu” i partnerzy muszą się z nimi liczyć.
Co ciekawe w krajach takich jak Wielka Brytania,order phentermine online gdzie większość Dyrektyw unijnych została wdrożona w minimalnym stopniu, to jednak tamtejsze Rady Zakładowe zostały powołane z inicjatywy pracodawców, którzy zrozumieli, że w firmach gdzie jest dobry dialog społeczny jest równocześnie lepsza wydajność.
Rady Zakładowe w większości krajów europejskich zbierają się nawet po kilka razy w miesiącu, a na zadawane Zarządowi pytania odpowiedzi są udzielane na bieżąco.
Przykładowo w Niemczech na viagra pack for sale zatrudnienie pracowników tymczasowych zgodę musi wyrazić Rada Zakładowa, a pracownicy Ci z zasady są lepiej wynagradzani aniżeli pracownicy pracujący na stałe.
Niestety przykłady z Polski pokazały, że część firm takich jak AgustaWestland potrafiła skutecznie uchylać się od obowiązku rozszerzenia Europejskiej Rady Zakładowej przez cztery lata, a ERZ tego koncernu w poprzedniej kadencji nie spotkał się ani razy przez sześć lat.

Podczas dyskusji mówcy wskazali jeszcze inne europejskie firmy, które prowadząc działalność w Polsce podobnie ignorują wnioski swoich pracowników i nie odpowiadają na pisma w sprawie powołania bądź rozszerzenia ERZ swojego koncernu.
Konferencja zakończyła się zebraniem wniosków, które po opracowaniu zostaną przekazane do wykorzystania w instytucjach unijnych.

DSCN3146

DSCN3147

DSCN3149

DSCN3157

DSCN3160

DSCN3163