Konferencja w Ministerstwie Rozwoju – „Motoryzacja Przemysł Nauka”

W dniu 07.12.2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju odbyła się kolejna Konferencja dotycząca Motoryzacji pod nazwą „Motoryzacja Przemysł Nauka”
Ze strony FZZ i SKP Motoryzacyjnego w Konferencji uczestniczył kolega Wojciech Kulej.
Konferencje na temat Motoryzacji ( już czwarta) odbywają się równolegle do posiedzeń Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego ( również cztery).

Na Konferencji „Motoryzacja Przemysł Nauka” prezesi firm motoryzacyjnych w Polsce przedstawiali swoje firmy: produkty, usługi oraz działania rozwojowe i badawcze:

– prezes Volkswagen Poznań ciekawie przedstawił aktualny stan i przyszłościowe trendy
w przemyśle motoryzacyjnym,
– przedstawiciel Delphi Poland przedstawił innowacyjne technologie z zakresu aktywnego
bezpieczeństwa i jazdy autonomicznej (bez kierowcy),
– przedstawiciel PIMOT przedstawiał możliwości usługowe Instytutu oraz program badawczy
w zakresie jazdy autonomicznej (wykrywanie przeszkód i jazdy bez kierowcy)
– przedstawiciel STAKO Sp. z o.o. omawiał napędy alternatywne, pojazdy hybrydowe i
pojazdy z napędem elektrycznym,
– na przykładzie Politechniki Śląskiej, Opla oraz Wieltonu omówiono współpracę między
Przemysłem Motoryzacyjnym i Nauką, kształcenie inżynierów dla Przemysłu 4.0
– na przykładzie Politechniki Poznańskiej oraz firmy Solaris Bus (producent autobusów z
napędem elektrycznym) omówiono również współpracę Przemysłu z Nauką,
– przedstawiciel Instytutu Chemii Przemysłowej przedstawił paliwo alternatywne – Wodór
w transporcie samochodowym: produkcja , magazynowanie i rozwój stacji.
Materiały referowane na Konferencji zostały udostępnione uczestnikom Konferencji i będą omówione na najbliższym posiedzeniu władz SKP Motoryzacyjnego.