Nadzwyczajny zjazd delegatów SKE

W dniu 19.01.2018 w Łodzi odbył się Nadzwyczajny zjazd delegatów Sekcji Krajowej Energetyki. Na zjeździe potwierdzono legalność obecnie wybranego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalono, że najbliższe wybory nowych władz sekcji odbędą się wraz z końcem kadencji na jesieni tego roku.