Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP

W dniu 28 marca 2019 roku Polskie Lobby Przemysłowe wystosowało do Ministra Obrony Narodowej i Premiera Rządu Polskiego stanowisko w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Poniżej przedstawiamy jej treść:

Pismo do Ministra Obrony Narodowej w sprawie Stanowiska PLP
Pismo do Premiera w sprawie Stanowiska PLP
Stanowisko w sprawie sytuacji w polskim przemyśle obronnym i jego udziału w modernizacji Sił Zbrojnych RP