Konsultacje społeczne EUROCADRES

Konsultacje społeczne dotyczące trzech tematów:
Dostęp do ochrony socjalnej,
Europejski Urząd Pracy,
Europejski numer ubezpieczenia społecznego,
 
Drodzy koledzy,

Eurocadres jako europejski międzysektorowy partner społeczny jest konsultantem w trzech wyżej wymienionych tematach i istnieje szansa dla innych organizacji, a także osób indywidualnych, aby wypowiedzieć się w tych kwestiach w drodze konsultacji społecznych:

Dostęp do ochrony socjalnej
Komisja prowadzi drugą fazę konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie dostępu do ochrony socjalnej. Eurocadres odpowiedział na konsultacje w pierwszej fazie. Komisja otworzyła jednocześnie publiczne konsultacje w tej sprawie. Jednym z powodów publicznych konsultacji jest to, że samozatrudnieni nie są reprezentowani przez partnerów społecznych w większości państw członkowskich. Konsultacje publiczne można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes

Eurocadres współpracował z ETUC przy przygotowaniu pierwszej fazy reakcji i dlatego w większości odnosi się do odpowiedzi ETUC, którą można znaleźć tutaj:

https://www.etuc.org/documents/etuc-position-first-stage-consultation-eu-social-partners-possible-action-addressing#.WiGHRa1xTsF

Druga faza reakcji będzie gotowa około 20 grudnia.

Europejski Urząd Pracy i Europejski numer ubezpieczenia społecznego
Europejscy partnerzy społeczni będą konsultowani w sprawie wniosków dotyczących europejskiego urzędu pracy i europejskiego numeru ubezpieczenia społecznego, na specjalnej rozprawie, która odbędzie się 11 grudnia. Otwarto także konsulat publiczny, który można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=30&furtherConsult=yes&langId=en&visib=0