Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT, ZK ZZIT, KKR ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT

W dniach 1-2 grudnia 2017 w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT, Zarządu Krajowego ZZIT, Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT oraz przewodniczących Sekcji Krajowych ZZIT.
Oprócz omówienia bieżących tematów podczas spotkania przyjęto:
– plan pracy Prezydium Zarządu Krajowego i Zarządu Krajowego w 2018 roku,
– preliminarz budżetowy związku na 2018 rok,
– zmiany w składach: Komisji Odznaczeń Honorowych ZZIT, Zespołu ds. współpracy z EUROCADRES.
Wybrano również delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników na Kongres Forum Związków Zawodowych, który odbędzie się w przyszłym roku.