Nowe stawki kilometrówki!

2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Rozporządzenie zmienia stawki tzw. kilometrówki, których wysokość nie zmieniała się przez niemal 15 lat (od 2007 r.).
OPZZ wraz ze swoimi organizacjami członkowskimi m.in. z pocztowcami, od lat postulował o uaktualnienie stawek tzw. kilometrówki i protestował przeciwko przerzucaniu kosztów wykonywania pracy na rzecz pracodawcy na pracowników poprzez zbyt niskie koszty stawek za km przebiegu pojazdu.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  • dla samochodu osobowego:

              a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł
              b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł

  • dla motocykla – 0,69 zł,
  • dla motoroweru – 0,42 zł

Szczegóły ww informacji w linku poniżej: