Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora  elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego – podpisana!

Miło nam poinformować, że po blisko półtorarocznych negocjacjach obejmujących ponad 30 spotkań i wiele godzin pracy w trybie zdalnym w dniu 22.12.2022 zostały podpisane dwa dokumenty związane z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa EnergetycznegoNABE.

  1. Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.
  2. Porozumienie dotyczące przejść zakładów pracy lub ich części dokonywanych w ramach przygotowania procesu transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pierwszy z nich wejdzie w pełni w życie z chwilą powstania NABE i przewiduje :
· gwarancje zatrudnienia,
· utrzymanie dotychczasowego statusu Pracodawcy,
· nagrodę konsolidacyjną,
· trwałość Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy,
· urlopy energetyczne na okoliczność wyłączania bloków – w tej kwestii w ciągu 2 miesięcy powstanie ustawa,
· program wsparcia społeczności lokalnych na terenie których znajdują się zakłady wytwórcze i wydobywcze,
· powstanie Komitetu Monitorowania Umowy Społecznej,
oraz wiele zagadnień związanych z doprecyzowaniem realizacji powyższych punktów.

Drugi dokument zabezpiecza warunki zatrudnienia Pracowników objętych procesem przygotowania NABE w okresie do 30 czerwca 2023 r. Z chwilą powstania NABE zaczyna obowiązywać w całości Umowa Społeczna.

W dużą przyjemności informujemy również, że bardzo istotny wkład w wypracowanie powyższego porozumienia miała Krajowa Sekcja Energetyki ZZIT z przewodniczącym Markiem Sołeckim i Członkiem Zarządu Krajowego ZZIT Robertem Olszakiem na czele. Podziękowania kierujemy również Współprzewodniczącym Trójstronnych Zespołów  Branż Węgla Brunatnego – Wojtkowi Ilnickiemu i Energetycznej Krzysztofowi Kisielewskiemu. Serdeczne podziękowania składamy także doradcom prawnym z Andrzejem Komstą na czele.

Gratulujemy zaangażowania oraz udanego zakończenia rozmów i trzymamy kciuki za przyszłoroczne negocjacje.

Poniżej zdjęcia z chwili podpisywania umowy i porozumienia.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetycznej ZZIT Marek Solecki i Członek ZK ZZIT Robert Olszak