Nowe władze Okręgu Zachodniopomorskiego.

Miło nam poinformować, że podczas dzisiejszej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów ZZIT Okręgu Zachodniopomorskiego zostały wybrane nowe władze Okręgu na kolejną pięcioletnią kadencję 2022-2027.
Przewodniczącym Okręgu Zachodniopomorskiego został ponownie wybrany kol. Leszek Czajkowski.
Nowo wybranemu Zarządowi i Przewodniczącemu gratulujemy wyboru.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Delegatów Okręgu Zachodniopomorskiego