Zebranie wyborcze Branży „Przemysł” na X Kongres OPZZ – Warszawa.

W dniu 8 listopada 2022 w Warszawie odbyło się branżowe zebranie delegatów Branży „Przemysł” na X Kongres OPZZ podczas, którego wybrano jego nowe władze. Miło nam poinformować że na Przewodniczącego Branży „Przemysł” na kolejną 4 letnią kadencję wybrany został jednomyślnie dotychczasowy przewodniczący kol. Mirosław Grzybek.
Bardzo dobrą wiadomością jest również informacja, że w skład Prezydium Branży „Przemysł” został wybrany Przewodniczący naszego związku kol. Piotr Sadowski a Wiceprzewodniczący kol. Zygmunt Mierzejewski został wybrany do Rady OPZZ Branży „Przemysł”.

Dodatkowo zgodnie ze Statutem OPZZ – Przewodniczący Piotr Sadowski oraz Wiceprzewodniczący Zygmunt Mierzejewski weszli do składu Rady OPZZ. Gratulujemy wyboru i zaufania Delegatów.

Poniżej przedstawiamy skład nowych władz Branży „Przemysł” i kilka zdjęć z wyborów.
Przewodniczący Branży „Przemysł” – Mirosław Grzybek.
Członkowie Prezydium Branży „Przemysł”:
– Stanisław Janas,
– Wiesława Licha,
– Roman Piotrowski,
– Piotr Sadowski.
Członkowie Rady OPZZ Branży „Przemysł”:
– Mirosław Grzybek
– Stanisław Janas,
– WIesława Licha,
– Roman Piotrowski,
– Piotr Sadowski,
– Artur Wilkoń,
– Zygmunt Mierzejewski,
– Józef Kawula,
– Grzegorz Bor,
– Bolesław Klimczak,
– Jan Siedlecki.
Komisja Rewizyjna OPZZ Branży „Przemysł”:
– Halina Szpakowska,
– Joanna Dąbrowska-Smardzewska.

Przewodniczący Branży „Przemysł” Mirosław Grzybek oraz Władze OPZZ: Andrzej Radzikowski, Piotr Ostrowski, Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin

Delegaci ZZIT na wybory Branży „Przemysł”
Praca Komisji Skrutacyjnej: Piotr Kursatzky, Arkadiusz Illek, Krzysztof Wojciechowski.