Nowi wiceprzewodniczący OPZZ.

W dniu 26.01.2023 roku w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Głównej OPZZ.
W posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski oraz wiceprzewodniczący ZK ZZIT Zygmunt Mierzejewski.
Zebrani członkowie Rady Głównej OPZZ wyłonili wiceprzewodniczących kadencji 2022-2027. Zostali nimi:

Barbara Popielarz,
Sebastian Koćwin,
oraz Błażej Mądrzycki.

Barbara Popielarz – do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku. W 2007 roku została przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. W 2013 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję wiceprzewodniczącej związku skupiającego 28 zakładowych organizacji działających w KGHM. Od 2010 roku jest członkinią Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, a od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ. W Centrali OPZZ była odpowiedzialna za Wydział Organizacji Pracy i Informacji.

Sebastian Koćwin – od początku pracy zawodowej związany ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS – w jego opolskim oddziale do dziś pełni funkcję członka zarządu. W 2014 roku wybrany na przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. W czasie kierowania Radą skupiał się przede wszystkim na integrowaniu środowiska związkowego z terenu Opolszczyzny, poprawie sytuacji bytowej pracowników oraz zwiększeniu obecności OPZZ w mediach. W 2019 roku został wiceprzewodniczącym OPZZ, pełniąc tę funkcję był odpowiedzialny za Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia.

Błażej Mądrzycki – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tym Wydziale. Członek Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ, mediator współpracujący ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Wiceprzewodniczący: Błażej Mądrzycki, Sebastian Koćwin, Barbara Popielarz oraz Przewodniczący Piotr Ostrowski