Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT – Warszawa.

W dniu 20 stycznia 2023 w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT.
W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący KKR.
Na spotkaniu podsumowano działalność organizacji w 2022 roku oraz omówiono między innymi następujące tematy:
– uzgodniono termin najbliższego posiedzenia Zarządu Krajowego w marcu 2023 roku – ustalono, że ww posiedzenie odbędzie się w dniach 17-18.03.2023 w Warszawie,
– przedstawiono wstępną propozycję zorganizowania przez Okręg Śląski szkolenia makroregionalnego z aktualizacji prawa pracy, które zaplanowano na 16-18.06.2023 w Szczyrku,
– poinformowano obecnych o przebiegu i wynikach Konferencji Wyborczej OPZZ w grudniu 2022,
– przedstawiono informację o aktualnym stanie finansowym związku ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w 2023 roku dotyczących podwyższenia kwot: diet, kilometrówki.

Przewodniczący ZK ZZIT – Piotr Sadowski
Przewodniczący ZK ZZIT Piotr Sadowski i Wiceprzewodniczący Janusz Hyjek
Wiceprzewodniczący ZK ZZIT: Zygmunt Mierzejewski i Andrzej Koźmiński
Członek Prezydium ZK ZZIT – Agnieszka Bąk