Od 1 stycznia płaca minimalna 1750 zł

W 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie o 70 zł i nie może być niższa niż 1750 zł brutto – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z września ubiegłego roku, które  weszło w życie od 1 stycznia.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mówi, że najniższe wynagrodzenie zależy od prognozowanej  inflacji na przyszły rok, prognozowanego wzrostu PKB na następny rok oraz wskaźnika związanego z inflacją wykonaną i prognozowaną w roku poprzednim.

Rząd postanowił, że będzie to więcej o 19 złotych niż ustawowe minimum. Związkowcy proponowali płacę minimalną w wysokości 1797 zł.

W tym roku płaca minimalna wzrośnie o 70 zł, po tym jak w 2014 r. wynosiła 1680 zł. W 2013 r. było to 1600 zł, w 2012 – 1500 zł, a w 2011 – 1386 zł brutto.

W oparciu o wynagrodzenie minimalne ustala się szereg świadczeń np. dodatek za pracę w godzinach nocnych, który jest obliczany jako 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość płacy minimalnej określa też minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas nie wykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, czyli podczas tzw. postoju. Pracownik ma także prawo do odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek mobbingu.