Odszeł Jan Jęczykowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 grudnia 2018 r. odszedł od nas

Jan Jęczkowski – okrętowiec

Był jednym z założycieli Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Syn ziemi wielkopolskiej i powstańca wielkopolskiego, ur. w 1932 r. w Szamotułach, Absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej – mgr inż., szczecinianin i stoczniowiec od 1957r., członek SIMP od 1963 r. Pełnił funkcje przewodniczącego stoczniowego Koła SIMP, Oddziału (1980-1987), wiceprezesa Zarządu Głównego SIMP (1990-1998). Członek Honorowy SIMP od 2001, a Prezes Honorowy Oddziału SIMP w Szczecinie od 2010. Przez 16 lat, do roku 2018 r., pełnił funkcję wiceprezesa stowarzyszeniowego Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Od 1957 pracownik Stoczni Szczecińskiej – projektant. Od 1958 Gł. Specjalista d/s. konstrukcyjnych w Oddziale CBKO-1. Szef techniczny Stoczni Szczecińskiej w latach 1969-1984. Przez 15 lat kierował projektowaniem technologii warsztatowej i nadzorem technologicznym ponad 300 budowanych statków, w tym 16 prototypów wymagających modernizacji metod wytwarzania, m.in.: chemikaliowców, promów pasażerskich, statków naukowo-badawczych, kompleksów do badań podwodnych.
Dyrektor Centrum Techniki Stoczniowej PROMOR (1984-1991), dyrektor techniczny CTS PROMOR (1993-1998), twórca programów rozwojowych Stoczni Szczecińskiej. Wykładowca na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.
Na bardzo czynnej emeryturze członek wielu Stowarzyszeń działających na rzecz stoczni i gospodarki morskiej. W dużym zakresie „ojciec chrzestny” odradzającej się Stoczni Szczecińskiej. Choroba i śmierć zaskoczyła Go podczas kierowania zespołem wykonującym w SIMP opracowanie techniczne na rzecz Stoczni.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21. (piątek) grudnia 2018 r. w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie, o godz. 13:00.
Msza za duszę Zmarłego odbędzie się w kościele przy ul. Lwowskiej (Gumieńce) o godz. 11:30.

Odszedł na wieczną wachtę okrętowiec, działacz stowarzyszeniowy i społeczny, człowiek o szerokich horyzontach, inżynier-humanista, wizjoner, człowiek przyjazny ludziom, szlachetny i prawy.

Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich SIMP w Szczecinie Zbigniew Neumann
Zarząd Oddziału SIMP Koleżanki i Koledzy – członkowie Oddziału

Jan_Jęczkowski_biogram.pdf