Pożegnaliśmy Jana Jęczkowskiego

W dniu 21 grudnia 2018 roku o godzinie 13.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy naszego kolegę Jana Jęczkowskiego – Członka Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SIMP w latach 1990 1998, wiceprzewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego w latach 2002-2018, Honorowego Prezesa Oddziału SIMP w Szczecinie oraz jednego z założycieli Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

W imieniu Związku Zawodowego Inżynierów i Techników zmarłego pożegnali członek Zarządu Krajowego ZZIT Władysław Semczyszyn i przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZK ZZIT Janusz Rycko.