Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych.

18 kwietnia 2023r w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych. Posiedzenie Zespołu poświęcono kwestiom organizacyjnym oraz dyskusji na temat bieżących działań OPZZ, a także omówieniu planu pracy.

W Zespole pracują członkowie naszego związku: Jerzy Wysokiński, Marek Kuczyński, Ireneusz Ćwir i Zygmunt Mierzejewski. Podczas i posiedzenia przyjęto regulamin pracy i dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zespołu.

Miło nam poinformować, iż na Przewodniczącego Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych jednogłośnie wybrany został Wiceprzewodniczący i wieloletni Przewodniczący naszego Związku kol. Zygmunt Mierzejewski.

Jednym z Wiceprzewodniczących został również wybrany kol. Marek Kuczyński. Gratulujemy serdecznie.

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/2023/04/pierwsze-posiedzenie-zespolu-ds-polityki-gospodarczej-i-finansow-publicznych