Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Lubelskiego ZZIT

W dniu 21 kwietnia 2023r w Lublinie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Delegatów Okręgu Lubelskiego ZZIT.
Na Konferencji delegaci wybrali władze organizacji na najbliższą 5 – letnią kadencję 2023 – 2027.

Jest nam bardzo miło poinformować, że Przewodniczącą Zarządu Okręgu Lubelskiego ZZIT została wybrana – kol. Teresa Paczyńska.

Do Zarządu Okręgu zostali również wybrani:
Piotr Sadowski – wiceprzewodniczący,
Ireneusz Ćwir – sekretarz,
Monika Pełka – skarbnik,
Renata Wyskwar – członek zarządu,
Ewa Budzyńska – członek zarządu,
Jerzy Wysokiński – członek zarządu,
Michał Piwowarski – członek zarządu,
Krzysztof Pleskot – członek zarządu,
Arkadiusz Jaczak – członek zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Maria Szwedo – przewodnicząca,
Joanna Skiermunt – członek komisji rewizyjnej,
Marek Kuczyński – członek komisji rewizyjnej.

Nowo wybranej Przewodniczącej oraz nowemu Zarządowi Okręgu serdecznie gratulujemy zaufania Delegatów i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju organizacji.

Przewodnicząca Teresa Paczyńska
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZZIT
Komisja Rewizyjna Okręgu Lubelskiego ZZIT