Pikieta OPZZ przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

W dniu 9 maja o godz. 12.00 przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się pikieta zorganizowana przez naszą centralę związkowa w sprawie niewygaszania emerytur pomostowych oraz przywrócenia emerytur stażowych. Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury został przygotowany w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 roku. Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej. Ponieważ wbrew głoszonym obietnicom wyborczym obecnej koalicji Projekt nie trafił do tej pory pod obrady Sejmu to ponownie został złożony w RDS w dniu 4 marca 2019 roku w celu wdrożenia pod obrady Rady Dialogu Społecznego w bieżącym roku. Jednak w ostatnim okresie obserwujemy brak postępu w w/w sprawach. Dlatego nasza centrala związkowa zorganizowała pikietę, aby przypomnieć o naszych postulatach i wymóc na rządzących podjęcie tych spraw przed jesiennymi wyborami, gdyż jak wynika z praktyki parlamentarnej ostatnich lat, jeżeli nie uda się wdrożyć „Projektu nowelizacji prawa do wcześniejszej emerytury” w roku wyborczym to pewnie nie uda się tego zrobić już nigdy.

W pikiecie wzięła udział grupa naszych związkowców.