Pikieta protestacyjna w obronie Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakowie

W maju bieżącego roku Dyrekcja ArcelorMittal Poland podjęła decyzję o wyłączeniu wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie. Pomimo podjęcia przez organizacje związkowe szeregu inicjatyw i włączeniu się do rozmów z przedstawicielami ArcelorMittal nawet przedstawicieli Rządu RP sytuacja na obecną nie uległa poprawie. W związku z tym na dzień 24.07.2019 wszystkie działające organizacje związkowe zaplanowały Pikietę w Krakowie aby jeszcze bardziej nagłośnić i przypomnieć o planach AMP S.A.


Plakat_informacyjny
Pismo_do_Prezesa_Zarządu_AMP_S.A.
Stanowisko_AMP_S.A.