Posiedzenie plenarne Trójstronnego Zespołu Branży Energetycznej. CPS Dialog, Warszawa

W dniu 1 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, którego celem było ustalenie wspólnych stanowisk w kwestiach objętych porządkiem obrad posiedzenia plenarnego TZBE. Z ramienia Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Sekcji Krajowej Energetyki kol. Marek Solecki i kol. Przemysław Możejko.
W dniu 2 lipca 2019 r. w CPS Dialog w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne TZBE. Podobnie jak dzień wcześniej udział w nim wzięli kol. Marek Solecki i kol. Przemysław Możejko.
Poniżej najważniejsze zagadnienia, które poruszono:
• Przedstawiciel Ministerstwa Energii przedstawił zaangażowanie prac nad Rozporządzenie w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych. Należy pokreślić, że w przygotowanym projekcie uwzględniono wszystkie poprawki Strony Społecznej TZBE zgłoszone w trakcie prac Zespołu Roboczego, w którym reprezentował nas Przemek Możejko.
• Przedstawiciele czterech Grup Energetycznych : PGE; ENEA; ENERGA; TAURON przedstawili i omówili sytuację finansowo-ekonomiczną w kontekście uregulowań prawnych związanych z cenami energii. We wszystkich podmiotach utworzono stosowne rezerwy w oczekiwaniu na wejście w życie tzw. rozporządzenia rekompensacyjnego.
• Pan Minister Tadeusz Skobel przedstawił działania Ministerstwa Energi w zakresie pozyskania środków na program rekompensat.
• Pan Kamil Kamiński Wiceprezes Zarządu Tauron przedstawił zaawansowanie prac nad tworzeniem Związków Pracodawców w Grupach. W PGE i ENERDZE związki takie już istnieją. W ENEI i TAURONIE odbyły się zebrania założycielski i zgłoszono stosowne wnioski rejestracyjne. Związki zrzeszają Pracodawców w rozumieniu Art. 3 K.P. Trwają zaawansowane uzgodnienia utworzenia z powstałych w Grupach Związku Federacji Związków Pracodawców Energetyki. Zakończenie tego procesu przewidziane jest na przełom sierpnia/ września. Formuła pozostaje otwarta dla innych Pracodawców. W ten sposób będziemy mogli formalnie rozpocząć rokowania układu ponadzakładowego.
• Strona Społeczna wyraziła zaniepokojenie drastycznymi różnicami w metodach prowadzenia dialogu społecznego w poszczególny grupach ( pismo w załączeniu)
• Strona Społeczna TZBE zgłosiła stanowczą dezaprobatę i sprzeciw wobec nieuwzględnienia w procesie konsultacji nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne opinii strony związkowej m.in. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych, mimo wypracowanego konsensusu.