Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Poniżej przedstawiamy pismo jakie w dniu 09.11.2020 nasza centrala związkowa OPZZ wystosowała do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.


Mateusz-Morawiecki-Prezes-Rady-Ministrow-09.11.2020