Polscy związkowcy przeciw celom redukcji CO2 na 2030

Przedstawiciele trzech największych polskich central związkowych: NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), jakie odbyło się 21 października br., głosowali przeciw wspólnej uchwale popierającej wyższe cele redukcji emisji CO2 proponowane przez Komisję Europejską.

Podobnie jak polscy związkowcy głosowali związkowcy z Austrii. Pozostałe organizacje, w tym szczególnie skandynawskie związki zawodowe głosowały za. Niemcy się wstrzymały.
Zdaniem polskich związkowców, proponowane przez KE ograniczenie emisji CO2 doprowadzi do zmniejszenia konkurencyjności europejskiej i polskiej gospodarki, gdyż emisje z krajów UE, to tylko 14 proc. światowej emisji CO2. Nałożenie 40 proc. redukcji, choć technicznie możliwe, będzie się wiązać z gigantycznymi kosztami, co z kolei spowoduje wzrost cen i kosztów wytwarzania energii, co musi doprowadzić do spadku liczby miejsc pracy i zmniejszenia konkurencyjności.
Nowa polityka energetyczno-klimatyczna Unii zakłada nowy cel redukcji emisji CO2 w wysokości 40 proc. do 2030 r. (względem 1990 r.). Obowiązujący obecnie cel redukcji to 20 proc. do 2020 r.