Posiedzenie Branż OPZZ: Transport, Górnictwo i Energetyka oraz Przemysł.

W dniach 1-3 paździrnika 2018 roku w OW Jaskółka w Ustroniu, odbyło się posiedzenie Branż OPZZ: Transport, Górnictwo i Energetyka oraz Przemysł.
W posiedzeniu pod przewodnictwem przewodniczącego Branży Transport Leszka Miętka udział wziął wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski reprezentujący kierownictwo OPZZ.
Zarząd Krajowy ZZIT reprezentowali przewodniczący okręgu śląskiego – członek ZK ZZIT kol. Wojciech Kulej i przewodniczący ZK Piotr Sadowski.
Zebrani przedstawiciele Branż omówili bieżące, kluczowe problemy, będące przedmiotem działań Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zwrócili uwagę na niepokojący stan dialogu społecznego na poziomie Rady Dialogu Społecznego. Podczas dyskusji zaproponowali szereg rozwiązań, mających na celu poprawę skuteczności działań OPZZ.
W dalszej części omówili kluczowe problemy i zagrożenia środowisk pracowniczych w poszczególnych Branżach. Efektem spotkania było podpisanie Porozumienia o wspólnej współpracy w zakresie realizacji strategii na IX Kadencję OPZZ ze szczególnym wyeksponowaniem problemów występujących w Branżach Górnictwo, Energetyka, Przemysł i Transport OPZZ.