Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Łódź

W dniach 22-23 października odbyło się w Łodzi XII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). OPZZ na posiedzeniu reprezentował Członek Prezydium Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – Arkadziusz Illek.
Gościem specjalnym posiedzenia był Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Dyrektor Ch. Todd zaprezentował uczestnikom kluczowe elementy propozycji Komisji Europejskiej w zakresie ram prawnych dla polityki spójności w okresie 2012-2027.
Następnie Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Rafał Sukiennik przedstawił stan aktualny wdrażania POPC (stan realizacji, rozliczenia projektów ze szczególnym rozgraniczeniem osi I, II, II) oraz plany na przyszłość.
Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Wojciech Szajnar przedstawił plan realizacji III osi wdrażania POPC do końca 2018 roku oraz omówił zmiany do Regulaminu KM POPC.
Przedstawiono również i omówiono zmiany do:
– kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)
– kryteriów wyboru projektów dla działania 3.2 (Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej),
Po omówieniu zmian i dyskusji przyjęto 3 uchwały ( 11/2018, 12/2018, 13/2018 ).
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przedstawił wyniki etapu wdrażania eRecepty w ramach pilotażowego projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” ( Projekt P1 ). Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć wizualizację procesu od przyjęcia pacjenta przez lekarza przez wystawienie elektronicznej recepty po jej realizację w Aptece.
W następnym dniu 23.10 uczestnicy posiedzenia mieli możliwość uczestniczenia w lekcji programowania z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej im . Juliana Tuwima w Różycy – gdzie zakończono projekty w ramach działania 1.1 POPC „Budowa sieci NGA w powiatach: brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim i mieście Łódź (wykonanym przez firmę TOYA sp. z o.o.) oraz 3.2 POPC „Kod do Przyszłości” (przygotowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej).
Następnie uczestnicy posiedzenia mogli również uczestniczyć na wizycie studyjnej w Skierniewicach, gdzie realizowany jest projekt e-Recepta.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC