Posiedzenie Prezydium ZK i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Warszawa 25.02.2021

W czwartek 25 lutego w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Posiedzenie miało formę hybrydową.

Omówiono i przygotowano materiały na planowane na marzec posiedzenie Zarządu Krajowego.

Przedstawiono aktualną sytuację finansową Związku i omówiono bieżące sprawy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym Kraju i jej wpływem na bieżącą działalność związkową i zawodową naszych członków.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności i wydatków w 2020 roku.